Nowe w dziale tutorial

SQL Server : Searching the SQL Server query plan cache ilość odsłon:266
SQL Server : Najbardziej obciążające kwerendy ilość odsłon:14825
MS SQL : jak sprawdzić czy tabela istnieje? OBJECT_ID ilość odsłon:17377

Nowe sql kursy

Użycie Common Table Expressions ilość odsłon:10102
DECLARE CURSOR przetwarzanie rekor po rekordzie w MS SQL ilość odsłon:70354
Użycie funkcji CASE ilość odsłon:75103

Kurs T-SQL(MS SQL)

Kurs jest skierowany dla osób, które chcą zacząć uczyć się transact sql jak i dla osób chcących poszerzyć swoją wiedze. Przykłady przedstawiają skrypty w środowisku microsoft sql server. Poruszę tu kwestie tworzenia prostych zapytań, łączenia tabel (INNER JOIN, LEFT JOIN itd.), jak również tworzenia tabel czasowych, użycia zmiennych w MS SQL, a następnie modyfikcja danych w bazie MS SQL (INSERT,UPDATE,DELETE), na końcu opiszę kilka ciekawych funkcji związanych z analizą danych dla MS SQL. W poszczególnych lekcjach możemy znaleźć również rozwiązania często pojawiających się problemów, które napotyka się podczas pracy z MS SQL.

Kurs MySQL

Kurs MySQL zawiera informacje o przygotowaniu środowiska pracy z MySQL w systemach MS Windos oraz Linux. Którki opis użycia konsoli. W kolejnych krokach przedstawione są podstawy MySQL, tworzenie baz danych w MySQL oraz ich modyfikacja, wyświetlanie danych, sortowanie. Poruszone są zagadnienia tworzenia fukncji i procedur w MySQL oraz wykorzystania zmiennych. Po zapoznaniu się z kursem będziesz w stanie samodzielnie posługiwać się bazą MySQL.

Spis treści dotyczących kursu ms sql (Microsof SQL Server)

  • Podstawowe zapytania języka SQL: klauzula Where, Like, IN oraz inne operatory
  • Łączenie wielu tabel przy użyciu INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN, oraz UNION i EXCEPT, INTERSECT
  • Tworzenie tabel w bazie MS SQL, typy danych w T-SQL, modyfikacja istniejącej tabeli, table czasowe w MS SQL, polecenie INTO
  • Widoki, polecenie DROP, Alter VIEW, CASE WHEN
  • Funkcje agregujace dane w SQL: funkcja COUNT, AVG, SUM, DISTINCT, MAX, MIN, HAVING
  • Zmienne skalarne i tablicowe, tworzenie procedur(CREATE PROCEDURE), tworzenie funkcji(CREATE FUNCTION), funkcja skalarna, warunki IF, CURSOR
  • Modyfikacja danych w sql: INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE Zagnieżdżone SELECT, łączenie SELECT, BULK INSERT
  • Funkcje MS SQL: CONVERT, CAST, DATEPART, DATEDIFF, DATEADD, PIVOT (transpozycja), WITH AS, UNPIVOT, DENSE_RANK(), NTILE()
  • Funkcje T-SQL: Opis funkcji dla MS SQL: Tabele zawierające funkcje tekstowe, matematyczne, daty, agregujące

 

 

 

SQL-KURSY.pl poleca:

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK